Απόκτηση Πρόσβασης στον Υπολογιστή Πλέγματος

 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση όλων των υπηρεσιών που προσφέρει ο Υπολογιστής Πλέγματος και οι οποίες απαιτούν ταυτοποίηση στοιχείων, μέσω του λογαριασμού.

Ποιούς αφορά;

Ο Υπολογιστής Πλέγματος είναι διαθέσιμος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνειακής κοινότητας και στα μέλη των ομάδων χρήσης του αρκεί να είναι μέλη του ιδρύματος μας.

Πώς τον αποκτώ; 

Οι αιτήσεις για νέους λογαριασμούς πρέπει υποχρεωτικά νε υποβάλλονται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των αιτήσεων η οποία ολοκληρώνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες αποστέλλονται στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα χρήστη του λογαριασμού. Μετά την παραλαβή του ονόματος χρήστη ο λογαριασμός είναι έτοιμος για χρήση.

Για να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη συμπληρώστε και υποβάλλετε την σχετική αίτηση/φόρμα.

Ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό χρήστη, του οποίου φέρει την ακέραια ευθύνη χρήσης.

Ο προσωπικός λογαριασμός χρήστη αποτελείται από δυο χαρακτηριστικά:

  • Το Όνομα Χρήστη (login)
  • Τον Κωδικό Πρόσβασης (password)

Ο Kωδικός Πρόσβασης (password) είναι η μυστική λέξη που διαλέγει ο χρήστης για να προστατεύσει το απόρρητο του προσωπικού λογαριασμού του. Είναι προφανές πως θα πρέπει ο ίδιος να εξασφαλίσει το απόρρητο του κωδικού του.

Μετά την παραλαβή του ονόματος του λογαριασμού, ο χρήστης αφού μπεί στο σύστημα για πρώτη φορά πρέπει να αντικαταστήσει το συνθηματικό του με ένα της αρεσκείας του.

Ο Κωδικός Πρόσβασης σε συνδιασμό με το Όνομα Χρήστη αποτελούν το μηχανισμό που πιστοποιεί και υπογράφει τις δραστηριότητές ενός χρήστη στο σύστημα. Συνεπώς αποκαλύπτοντάς τον εσκεμμένα ή όχι, δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που τον γνωρίζει να χρησιμοποιήσει κακοπροαίρετα πόρους του συστήματος εν ονόματί του χρήστη με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Βασική υποχρέωση του χρήστη είναι να κρατά τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) μυστικό από όλους. Δεν πρέπει να αποκαλύπτεται σε κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο.

Για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος περιμένουμε από όλους τους κατόχους λογαριασμών και χρήστες του συστήματος να συμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας που εφαρμόζεται για τον Υπολογιστή Πλέγματος