Κανονισμός

Οι κανονισμοί που διέπουν την λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής εφαρμόζονται και στον Υπολογιστή Πλέγματος.

Επειδή ο Υπολογιστής Πλέγματος αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή υπολογιστικού συστήματος, υπάρχει η ανάγκη θέσπισης κάποιων επιπρόσθετων κανόνων λειτουργίας για την βέλτιστη αξιοποίηση του από τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Γι αυτό το λόγο υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας του Υπολογιστή Πλέγματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης και κάθε χρήστης του συστήματος υποχρεούται να τον εφαρμόζει πιστά.

Σε κάθε ερευνητική ομάδα αρχικά παραχωρείται χώρος 20Gb στους δίσκους του συστήματος. Τα αρχεία που δημιουργούν οι χρήστες μιας ερευνητικής ομάδας είναι προσβάσιμα (εμφάνιση, αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή) απ' ολα τα μέλη της ομάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με την υπάρχουσα υποδομή δεν είναι εφικτή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των χρηστών. Οι χρήστες του συστήματος είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των δεδομένων τους από πιθανές απώλειες με έγκαιρη μεταφορά τους σε άλλα υπολογιστικά συστήματα.