Υπηρεσίες

Βασικός στόχος της ομάδας υποστήριξης του Υπολογιστή Πλέγματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Οι υπηρεσίες αυτές αρχικά θα απευθύνονται στα μέλη των ομάδων χρήσης με υπεύθυνους μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος και αφορούν υποστήριξη χρηστών, συντήρηση εγκατεστημένου λογισμικού καθώς και την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του συστήματος.

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κάποιας νέας υπηρεσίας μετά από υποβολλή και εξέταση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχετικού αιτήματος.