Σε όλους τους κόμβους του συστήματος εξηπηρετητές και κόμβους εργασίας τρέχει η διανομή Ubuntu 16.04 του UNIX.  Αναλυτικά είναι διαθέσιμα:

Μεταγλωτιστές

Βάσεις Δεδομένων

Συστήματα Υπολογισμών

Συστήματα διαχείρησης εργασιών και πλέγματος