Στατιστικά Χρήσης

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την χρήση του Υπολογιστή Πλέγματος. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τους πόρους του συστήματος και είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά τους κόμβους υποστήριξης και η άλλη τους υπολογιστικούς κόμβους του Υπολογιστή Πλέγματος.

Πατήστε εδώ για να τα δείτε.