Τεκμηρίωση

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και προβλήματα που θέτονται κατά την χρήση του Υπολογιστή Πλέγματος.

Εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά των εργαλείων που είναι απαράιτητα για την υποβολή και το τρέξιμο των εργασιών σας στον Υπολογιστή Πλέγματος.

Χρήσιμους συνδέσμους με πληροφορίες για το πλέγμα (Grid) και για τα συστατικά του μέρη.

Παρουσιάσεις και συνοπτικά μαθήματα για οτιδήποτε είναι χρήσιμο για την σωστή λειτουργία και χρήση του συστήματος.