Έργα

Οι ομάδες χρήσης του Υπολογιστή Πλέγματος του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιούν τα παρακάτω έργα:

Εκπαιδευτικά Έργα:
 

 

  • Εκτέλεση προσομοιώσεων με το εργαλείο PhysiBoss.

    • Διπλωματική Εργασία της Ευφροσύνης Ανέστη   επιβλέπων Αν. Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης